Scroll to top

هویت بصری برند پویش


دفتر مرکزی گروه علی بابا

برندینگ

هویت بصری برند پویش

درباره برند

پویش موسسه‌ای است که در زمینه تحول فردی و سازمانی فعالیت می‌کند. این موسسه با برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های یک‌هفته‌ای به افراد کمک می‌کند تا با نگاهی جدید به خود و دنیای اطرافشان بنگرند. پویشی‌ها خود را این‌گونه توصیف می‌کنند: «گفت‌وگویی که ما بر روی آن کار می‌کنیم «گفت‌وگوی تحول» است. ما به دنبال این هستیم تا به افراد این دسترسی را بدهیم تا در هر موقعیتی فارغ از شرایط بتوانند آزاد و رها امکانی اصیل برای خود خلق کنند.»

چه مسأله‌ای وجود داشت؟

اصلی‌ترین مساله پویش در خلق هویت بصری، ترجمه مفاهیم انتزاعی و فلسفی به زبان تصویر بود: «پویش‌گری یعنی روبه‌رو شدن با دنیا از فضای ندانستن، از فضای کشف، از فضای حیرت. پویش‌گری یعنی پذیرش اینکه طوری که تا به حال دنیا را دیده‌ایم فقط یک زاویه دید بوده است و امکان‌های فراوانی ماورای زاویه دید ما وجود دارد.» هویت بصری پویش باید بازتاب این مفاهیم در قالب تصویر می‌بود.

چه راه‌حلی ارائه دادیم؟

دیزاین لوگوی پویش یکی از پیچیده‌ترین تجربیات ما در این زمینه بود. بریف پروژه پر بود از مفاهیم انتزاعی: فضای ندانستن، بدیهیات کرخت‌شده، تمایزات زبانی و فضای امکان. از بین این مفاهیم «فضای ندانستن» را انتخاب کردیم. فضای ندانستن یعنی اینکه ما با پدیده‌ها از جایگاه «ندانستن» مواجه شویم. یعنی بدانیم که نمی‌دانیم و تازه به سراغ کشف ندانسته‌هایمان برویم. برای اینکه این مفهوم را به زبان تصویر ترجمه کنیم، سراغ خطاهای بصری رفتیم. تعداد قابل توجهی از خطاهای بصری را آزمایش کردیم تا به تصویر نهایی لوگو رسیدیم. تصویری که به عنوان لوگوی پویش می‌بینید، یک معماست. معمایی که شما را با «ندانستن» مواجه می‌کند. هرچه‌قدر به دنبال کشف این معما بروید، بازهم در پیچ‌وخم آن می‌مانید. این مفهوم پویش است: تلاش همیشگی و بی‌پایان برای کشف خود و دنیای اطراف.‌

به چه نتیجه‌ای رسیدیم؟

مهم‌ترین دستاورد این پروژه خلق تصویر برای مفاهیمی بود که نمود تصویری نداشتند. تصویری که علی‌رغم هندسی بودن، به خوبی توانست بیانگر هویت پویش باشد و با مخاطبان این برند ارتباط برقرار کند. چنان‌که نتایج نظرسنجی که در حین انجام پروژه از مخاطبان پویش صورت گرفت، این موضوع را برای ما اثبات کرد.

  • تاریخ اجرا

    ۱۲ فروردین ۱۳۹۸

Share project