Scroll to top

روابط عمومی

ارتباطات بن و پایه فعالیت‌های بازاریابی و برندینگ است. اگر یک برند نتواند پیامش را در زمان و رسانه درست به مخاطبان درست برساند، تیشه به ریشه منابع خود زده است! روابط عمومی دقیقا در این حوزه به کمک کسب‌وکارها می‌آید.

البته برند شما قرار نیست همیشه فرستنده پیام باشد؛ درست مانند ارتباط بین دو انسان، گاهی باید فقط گیرنده باشید و صبورانه، به صدای مخاطبان خود گوش کنید. روابط عمومی فرآیند گفت‌و شنودی موثر در انواع رسانه‌های جمعی به روشی استراتژیک و سیستماتیک است.

مدیریت بحران

بحران‌ها همیشه وجود دارند، اما مدیریت بحران از خود بحران، به‌مراتب بحرانی‌تر است! یک پاسخ درست و به‌موقع، می‌تواند از یک بحران فرصتی بی‌نظیر خلق کند و پاسخی نسنجیده، تمام گذشته درخشان برند را خاکستر می‌کند!

استراتژی روابط عمومی

در تمام طول روز، هزاران پیام تبلیغاتی در فضای دیجیتال و آفلاین به‌ سمت مخاطبان ارسال می‌شود. استراتژی روابط عمومی به شما کمک می‌کند تا در میانۀ این هجمه ارتباطی، صدای متمایز و منحصربه‌فرد خود را داشته باشید.

رصد رسانه‌ای

پیش از این، تبلیغات شیپور یک‌طرفه برندها بود، اما امروزه روز اگر پیام مخاطبان را در نظر نگیرید، نمی‌توانید پیام درست ارسال کنید. رصد رسانه‌‌ای مثل چشم و گوش برند شماست تا بتوانید مخاطب را ببینید و بشنوید.